Handreiking - 6. Literatuurlijst

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1991). The influence of attitudes on behavior. In D. AlbarracÇðn, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173-221). Mahwah: New Jersey: Erlbaum.

Bakx, J., Saan, H., & Singels, L. (2006). Werkdocument gezondheidsvaardigheden en diversiteit (Health literacy). Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).  

Barel, A. (2020). Storytelling en de wereld. Amsterdam: ITFB.

Barel, A. (2021). Sterker staan met je eigen verhaal. Utrecht: Ten Have.

Broudy, R., Brondolo, E., Coakley, V., Brady, N., Cassells, A., Tobin, J. N., & Sweeney, M. (2007). Perceived ethnic discrimination in relation to daily moods and negative social interactions. J Behav Med, 30(1), 31-43. doi:10.1007/s10865-006-9081-4

Conkova, N., & Lindenberg, J. (2018). Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 49(6), 223-231. doi:10.1007/s12439-018-0268-2

De Greef, M. (2009). Leren voor Leven: Een eigen plek in het dagelijks leven. Velp: Spectrum CMO Gelderland.

de Vries, H. (2017). An Integrated Approach for Understanding Health Behavior. In Psychology and Behavioral Science International Journal (Vol. 2).

de Vries, H., Mesters, I., Van de Steeg, H., & Honing, C. (2005). The general public’s information needs and perceptions regarding hereditary cancer: an application of the Integrated Change Model. Patient Education and Counseling, 56(2), 154-165. 

de Vries, H., & Vluggen, S. (2020). Persoonlijke gezondheidscounseling via e-health. Huisarts en wetenschap, 63(12), 50-53. doi:10.1007/s12445-020-0930-0

Dijkshoorn, H., Schönenberger, M., & Verhoeff, A. (2017). Eenzaamheid in Beeld. Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016. Amsterdam: GGD Amsterdam.

Fokkema, T. (2020). Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd? 1. Sociologie, 15(2), 209-233. 

Fouarge, D., Houtkoop, W., & van der Velden, R. (2011). Laaggeletterdheid in Nederland. Den Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Geerts, W., & van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren: Uitgeverij Coutinho.

Ghane, S., Visser, J., & de Jong, J. (2013). Behandeling van etnische minderheden. In P. M. G. Emmelkamp & C. A. L. Hoogduin (Eds.), Van mislukking naar succes in de psychotherapie (pp. 113-135). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Gustafsson, S., Berglund, H., Faronbi, J., Barenfeld, E., & Ottenvall Hammar, I. (2017). Minor positive effects of health-promoting senior meetings for older community-dwelling persons on loneliness, social network, and social support. Clin Interv Aging, 12, 1867-1877. doi:10.2147/cia.S143994

Huber, M. (2019). Positieve Gezondheid – de status anno 2019. Bijblijven, 35(8), 7-17. doi:10.1007/s12414-019-0079-6

Huber, M., van Vliet, M., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned tijdschr Geneeskd, 160

Huber, M., van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., & Knottnerus, J. A. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open, 6(1), e010091. doi:10.1136/bmjopen-2015-010091

Ikram, U. Z., Snijder, M. B., Wit, M. A., Schene, A. H., Stronks, K., & Kunst, A. E. (2016). Perceived ethnic discrimination and depressive symptoms: the buffering effects of ethnic identity, religion and ethnic social network. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 51(5), 679-688. 

Kristiansen, M., Razum, O., Tezcan-Güntekin, H., & Krasnik, A. (2016). Aging and health among migrants in a European perspective. Public Health Reviews, 37(1), 20. doi:10.1186/s40985-016-0036-1

Lassetter, J. H., & Callister, L. C. (2009). The Impact of Migration on the Health of Voluntary Migrants in Western Societies A Review of the Literature. Journal of Transcultural Nursing, 20(1), 93-104. Retrieved from ISI:000261658300010

Mikado. (2012). Intercultureel addendum bij de Multidisciplinaire richtlijn depressie. Mikado. Utrecht. 

Rademakers, J. (2014). Kennissynthese Gezondheidsvaardigheden: Niet voor iedereen vanzelfsprekend. Utrecht: Nivel

Rogers-Sirin, L., Melendez, F., Refano, C., & Zegarra, Y. (2015). Immigrant perceptions of therapists’ cultural competence: A qualitative investigation. J Professional Psychology: Research, 46(4), 258. 

Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140(4), 921. 

Schrier, A. C., Hogerzeil, S. J., De Wit, M. A., & Beekman, A. T. (2017). Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland: prevalentie, symptomen, risico-en beschermende factoren in de algemene bevolking. Een systematische review. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(1), 30-39. 

Spits, M., Khalil, M., & Langman, R. (2021). Gouden Mannen. Procesevaluatie – intern rapport. Gouden Mannen / Mark Bench. Amsterdam. 

Stronks, K., Snijder, M., Lok, A., & Kunst, A. (2018). Higher prevalence of depressive symptomatology in ethnic minority groups in the Netherlands is independent of generation status and socio-cultural integration. European Journal of Public Health, 28. doi:10.1093/eurpub/cky047.088 %J European Journal of Public Health

van den Boom, W., Dijkshoorn, H., Janssen, A., van Santen, D., Verhagen, C., & Wijffels, C. (2017). Gezondheid in Beeld. Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016. Amsterdam: GGD.

van den Muijsenbergh, M. (2019). Gezondheidsverschillen vragen om persoonsgerichte, integrale zorg door eerstelijns- en publieke gezondheidszorg. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 97(1), 36-39. doi:10.1007/s12508-019-0223-9