Programma Gouden Mannen

Het programma ‘Gouden Mannen' is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten.

Stichting Gouden Mannen wilt de positie van mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor die mannen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Door het opstellen van Persoonlijk Plan, het bieden van begeleiding en het verzorgen van diverse cursussen geven wij kwetsbare mannen meer zelfregie en grip op hun eigen leven. Deelnemers leveren daarnaast zo veel mogelijk naar eigen vermogen hun bijdrage. Bij Gouden Mannen stimuleren deelnemers elkaar zich in te zetten als vrijwilliger: voor elkaar, voor Gouden Mannen en voor de buurt.

Achtergrond

Stichting Gouden Mannen is opgericht in maart 2020 en levert een programma van trainingen, gericht op het verminderen van sociaal-emotionele problematiek en het ontwikkelen van sociale competenties voor een doelgroep van 50+* mannen – veelal met een migratie achtergrond, met persoonlijke en/of maatschappelijke achterstand. Het programma is beproefd, effectief en duurt 1.5 jaar, verdeeld over 3 modules van 20 trainingen van 4 uur.

Het programma van Gouden Mannen focust op het respectvol omgaan met elkaar, het ontwikkelen van empathie en (zelf)reflectie, het verbeteren van communicatie en presentatievaardigheden en het verminderen van stress- en gedragsproblemen. Het programma is gestart als initiatief van de Stichting Kantara-Brug en wordt sinds 5 maart 2020 uitgevoerd door de Stichting Gouden Mannen.

Het programma wordt sinds startjaar 2013 met inzet van een veelheid aan partners in Amsterdam aangeboden en heeft inmiddels meer dan 600 deelnemers bereikt.