Wie zijn wij

Stichting Gouden Mannen is er voor mannen die de verbinding willen herstellen met zichzelf, hun omgeving en de toekomst.

Onze programma´s zijn gebaseerd op het stimuleren van een goede gezondheid en gaan uit van persoonlijke ambities en eigen regie. Met trainingen, activiteiten en onze persoonlijke begeleiding versterken de mannen hun sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en participatie. De Gouden Mannen leveren daarbij – naar eigen vermogen – hun bijdrage in de groep, in het programma en in de wijk.

Het programma is in 2013 gestart als initiatief van de Stichting Kantara-Brug en wordt uitgevoerd met inzet van een onze geweldige partners SEZO, De Sociale Maatschap, Dynamo, Sooz en Steunpunt GGZ Utrecht.

Onze ambitie

Wij willen zoveel mogelijk  mannen in kwetsbare posities stimuleren om weer grip op hun leven te krijgen en een waardevolle rol te ontwikkelen in hun omgeving en de samenleving.  Daarom nodigen we organisaties en professionals in heel Nederland uit om het Gouden Mannen programma te starten in de eigen wijk of regio. Wij zorgen voor de juiste begeleiding.

Ons programma is beproefd en effectief.  We dragen onze kennis en ervaring graag over en bewaken daarbij de uitgangspunten en de kwaliteit van de aanpak van stichting Gouden Mannen.

Stichting Gouden Mannen begeleidt en faciliteert deze nieuwe initiatieven. We dragen onze kennis over en bewaken daarbij de uitgangspunten en de kwaliteit van Gouden Mannen. 

Stichting_Gouden_Mannen_Onze ambitie

Wil je meer informatie?

ANBI

De stichting Gouden Mannen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Gouden Mannen

RSIN: 861043704

Bezoekadres:
President Allendelaan 719, 1068 VN Amsterdam

Statutair adres:
Breedstraat 66, 1601KE Enkhuizen

Voorzitter: El Ouafrassi, M’Hamed

Secretaris: Mechbal, Jamal

Penningmeester: van der Ploeg, Wouter Sebastiaan

Lid: Bout, Erik Jan Pieter

Lid: Verschoor, Wilhelmina Jacoba

Samenwerkingspartners