Stichting_Gouden_Mannen_Banner_Over_ons

Wie zijn wij?

Gouden Mannen is er voor mannen met een migratieachtergrond die de verbinding zijn verloren met zichzelf, hun netwerk, de maatschappij en de toekomst.
Met een programma op maat werken ze aan het herstellen van deze verloren verbindingen.

Onze programma´s zijn gebaseerd op positieve gezondheid en gaan uit van eigen regie. Met cursussen, activiteiten en onze begeleiding in een persoonlijk plan versterken de mannen hun sociale weerbaarheid, participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit. Het programma sluit aan bij de persoonlijke ambities van de deelnemers. Zij leveren daarbij zelf naar eigen vermogen hun bijdrage in de groep, in het programma en in hun wijk.

Het programma is in 2013 gestart als initiatief van de Stichting Kantara-Brug. Het wordt uitgevoerd met inzet van een veelheid aan partners in Amsterdam.

Onze ambitie

Wij kennen de kracht van onze aanpak. Ons programma is beproefd en effectief. We kunnen nog veel meer mannen in kwetsbare posities stimuleren om de grip op hun leven te herstellen en een waardevolle rol te ontwikkelen in hun omgeving en de samenleving.  Daarom kunnen organisaties en professionals in heel Nederland met onze programma´s starten.

Stichting Gouden Mannen begeleidt en faciliteert deze nieuwe initiatieven. We dragen onze kennis over en bewaken daarbij de uitgangspunten en de kwaliteit van Gouden Mannen. 

Wil jij ook van start met Gouden Mannen?
Neem contact met ons op!
Stichting_Gouden_Mannen_Onze ambitie

ANBI

De stichting Gouden Mannen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Gouden Mannen

RSIN: 861043704

Bezoekadres:
President Allendelaan 719, 1068 VN Amsterdam

Statutair adres:
Breedstraat 66, 1601KE Enkhuizen

Voorzitter / Secretaris: Bout, Erik Jan Pieter,

2e Secretaris: El Ouafrassi, M’Hamed

Penningmeester: van der Ploeg, Wouter Sebastiaan

Lid: Verschoor, Wilhelmina Jacoba

Samenwerkingspartners