Stichting_Gouden_Mannen_Banner_Over_ons

Vacature Secretaris van het Bestuur

Wij zoeken per direct een enthousiaste collega!

Organisatie: Stichting Gouden Mannen

Stichting Gouden Mannen is er voor mannen met een migratieachtergrond die de verbinding zijn verloren met zichzelf, hun netwerk, de maatschappij en de toekomst. Met een programma op maat werken ze aan het herstellen van deze verloren verbindingen.

De programma’s zijn gebaseerd op positieve gezondheid en gaan uit van eigen regie. Met cursussen, activiteiten en begeleiding in een persoonlijk plan versterken de mannen hun sociale weerbaarheid, participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit. Zij leveren daarbij zelf naar eigen vermogen hun bijdrage aan de groep, in het programma en in hun wijk.

Het programma is in 2013 gestart als initiatief van de Stichting Kantara-Brug en wordt nu uitgevoerd in meerdere stadsdelen in Amsterdam, samen met een grote hoeveelheid partners. Uitbreiding naar andere steden wordt voorbereid. Het programma wordt uitgevoerd door ervaren en bevlogen vrijwilligers en beroepskrachten.

Functie: Secretaris van het bestuur

Stichting Gouden Mannen heeft een stichtingsbestuur dat bestaat uit vier leden. De voorzitter/secretaris en de penningmeester werken actief mee in de uitvoering, de twee leden zijn meer op afstand en adviserend. Gezien de toenemende werkzaamheden heeft het bestuur nu behoefte aan versterking in de vorm van een secretaris, die ook een aantal uitvoerende taken op zich zal nemen.

Profiel: Doener met hart voor de doelgroep

De leden van het bestuur beschikken over inhoudelijke en/of bestuurlijke kennis en  zijn maatschappelijk betrokken. Als secretaris hou je je bezig met de voorbereidingen en verslaglegging van de bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je bereid tot en in staat om voorstellen en verantwoordingen richting de fondsen op te stellen en hou je je bezig met de planning van bestuursactiviteiten en de afstemming met de medewerkers.

Het bestuur vergadert gemiddeld elke 6 weken; daarnaast is er 1 of 2 keer per jaar een beleidsdag en zijn er andere bijeenkomsten die je bij kunt wonen. Het gaat om een onbezoldigde functie. We gaan uit van een tijdsbesteding van gemiddeld 6 uur per week.

Hoe kun je solliciteren?

Wil jij aan de slag voor een organisatie in Amsterdam met grote maatschappelijke impact? Dan nodigen we je uit te reageren. Stuur je CV en motivatie voor 15 juli 2022 naar info@goudenmannen.nl ovv ‘’secretaris van het bestuur’’.

Voor vragen kunt u terecht bij Erik Bout, voorzitter van het bestuur, via bout@dds.nl of 06-2518168.